GRAFIKA INFORMACYJNA

 Seniorzy z gminy Skoczów mogą bezpłatnie korzystać z opaski bezpieczeństwa. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie przycisku alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. Udział w programie mogą wziąć osoby powyżej 65. roku życia. Chęć skorzystania z takiej formy pomocy można zgłaszać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skoczowie.

Gmina Skoczów przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”. Chodzi o zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat oraz starszym, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia.

W ramach programu, seniorzy w wieku 65 lat oraz starsi mogą bezpłatnie  korzystać z opaski bezpieczeństwa. Opaski wyposażone są w następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcja umożliwiająca komunikowanie się z centrum obsługi,
  • funkcja monitorująca puls.

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia, wystarczy wcisnąć przycisk alarmowy, znajdujący się na opasce, co umożliwi połączenie się z centralą operatora pomocy. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji, dyspozytor może zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję rodzinę seniora, pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia określonego w programie można uzyskać zgłaszając się bezpośrednio do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie  lub pod numerami telefonów:

  • 884 777 770
  • 33 853 34 52

Ważne! Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem. Liczba opasek bezpieczeństwa jest ograniczona.

 

Załączniki (2)

Pobierz wszystkie załącznikiOprogramowanie

Karta zgłoszeniowa
27 kB

Karta zgłoszeniowa
58 kB

Content retrieved from: https://www.skoczow.pl/aktualnosc-1949-opaski_bezpieczenstwa_dla_seniorow.html.