Grafika informacyjna.

W okresie od 15 marca do 4 kwietnia 2022 r. będzie prowadzony nabór wniosków dotyczących udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Skoczów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, położonych na terenie gminy Skoczów.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać:

• bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, Rynek 1 – zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami w stanie epidemii COVID-19;

• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów, gdzie terminem złożenia wniosku jest data nadania w urzędzie pocztowym;

• drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Formularze wniosków oraz regulamin dostępne są w załącznikach poniżej, a w formie papierowej można je otrzymać w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, Rynek 1, pok. 2 – biuro podawcze; Rynek 3, pok. 20 (z zastrzeżeniem zachowania aktualnych zasad obowiązujących w stanie epidemii COVID-19). Dostępne są również na stronie na stronie internetowej urzędu.

Kwota dotacji celowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, przy czym udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć 5 000,00 zł.

O kolejności zawierania umów nie decyduje kolejność składania wniosków. W pierwszej kolejności będą dofinasowane inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła na kotły gazowe, kotły olejowe, ogrzewanie elektryczne i pompy ciepła, stanowiące tzw. grupę priorytetową dofinansowania.

Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 3 pok. 20 oraz pod numerami tel. 33 828 01 34, 33 828 01 43.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

Załączniki (5)

Pobierz wszystkie załącznikiOprogramowanie

Ogłoszenie o naborze wniosków w 2022 r
639 kB

Regulamin – uchwała nr XXIII2642021
759 kB

Wniosek o dofinansowanie
460 kB

Formularz informacyjny – pomoc de minimis
1.1 MB

Oświadczenie – pomoc de minimis
94 kB

Content retrieved from: https://www.skoczow.pl/aktualnosc-1667-dofinansowanie_do_wymiany_piecow_nabor.html.