Grafika informacyjna.

Od 24 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, w związku z obowiązującym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii oraz nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r.

Według najnowszych danych (z 24 stycznia) w gminie Skoczów na kwarantannie przebywa 890 osób, natomiast w izolacji (potwierdzone przypadki zakażenia) – 217. Porównując do ubiegłego tygodnia (17 stycznia), na kwarantannie przebywało 218 osób, a w izolacji – 71.

Jakie zmiany zostaną wprowadzone w Urzędzie Miejskim w Skoczowie?

Od poniedziałku 24 stycznia obsługa interesantów odbywać się będzie za pomocą komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. Bezpośrednia obsługa w siedzibie urzędu zostaje ograniczona do spraw pilnych z zakresu:

  • stanu cywilnego: rejestracji urodzeń, rejestracji zgonów;
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Obsługa możliwa będzie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (numery telefonów).

Czynna jest kasa urzędu miejskiego:

  • od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 14.30,
  • w piątki w godz. 7.30-14.00.

Dokumenty można składać:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Rynek 1, 43-430 Skoczów;
  • poprzez środki komunikacji elektronicznej (ePuap, e-mail: [email protected]);
  • do wrzutni na korespondencję, umieszczonej na drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów.

Na wniosek interesanta potwierdzenie złożenia dokumentu w formie pisemnej zostanie wysłane drogą mailową na wskazany adres e-mail.

Załączniki (1)

Pobierz wszystkie załącznikiOprogramowanie

Zarządzenie 14 2022
164 kB

Content retrieved from: https://www.skoczow.pl/aktualnosc-1679-uwaga_ograniczenie_bezposredniej.html.