Spotkania szersznikowskie 2022 wokół polsko-czeskiego konfliktu granicznego 1918-20

23 lutego o godz. 17:00 w Sali Rzymskiej dyskutować będziemy o tym, co działo się na Śląsku Cieszyńskim po I wojnie światowej i rozpadzie Austro-Węgier.

Do dyskusji o mniej lub bardziej kontrowersyjnych aspektach polsko-czeskiego konfliktu granicznego z lat 1918-20 zaproszenie przyjęli Daniel Korbel oraz dr Tomáš Rusek. Moderatorem spotkania będzie Wojciech Święs. Spotkanie jest częścią projektu Těšínské Slezsko/ Śląsk Cieszyński 1920-2021, finansowanego z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Wstęp wolny, zapraszamy do dyskusji!

Content retrieved from: https://www.powiat.cieszyn.pl/aktualnosci/spotkania-szersznikowskie-2022-wokol-polsko-czeskiego-konfliktu-granicznego-1918-20.