Skład celny to miejsce na terytorium Unii Europejskiej, gdzie składowane są towary pochodzące spoza UE, które wymagają dozoru celnego. Rolą składu celnego jest zawieszenie płatności cła i podatków dla towarów, które przeznaczone są do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty oraz pośredniczenie w wywozie za granicę towaru importowanego z państw trzecich. Jeżeli szukasz składu celnego, który zapewni Ci oszczędność oraz będzie prowadzony przez zaufaną firmę – skontaktuj się z agencją celną Rusak.

Jakie zalety ma skład celny?

Kluczową zaletą składu celnego są oszczędności, które w przypadku przedsiębiorstw z branży TSL mogą być naprawdę duże. Dzięki wykorzystaniu składów celnych możliwe jest odroczenie płatności cła i podatków. Za sprawą pozostawienia towaru w składzie celnym, opłaty te są ponoszone dopiero w momencie, gdy towar jest rzeczywiście wykorzystywany w procesie produkcji lub sprzedaży. W ten sposób można racjonalnie gospodarować zapleczem finansowym firmy. Dodatkowo, korzystając ze składu celnego, importer może dogodnie wyprowadzić towar, który zostanie objęty procedurą dopuszczenia do obrotu na korzystnych warunkach – w ilościach i terminach dogodnych dla importera.

Składy celne dzielą się na publiczne, z których może korzystać każdy przedsiębiorca planujący składować swoje towary oraz prywatne, w których składowanie możliwe jest tylko dla osób posiadających odpowiednie pozwolenie. O pozwolenie na prowadzenie składu celnego można starać się po spełnieniu określonych prawem wymogów.

Skład celny z agencją celną Rusak

Jesteś zainteresowany prowadzeniem składu celnego albo chcesz skorzystać z jednego ze składów oferowanych przez agencje celną Rusak? Skontaktuj się z przedstawicielami agencji, aby uzyskać więcej informacji. Możesz to bardzo łatwo zrobić poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected] albo dzwoniąc pod numer telefonu: +48 787 25 22 55.

Zaufaj agencji celnej Rusak w sprawie składu celnego i zacznij oszczędzać każdego dnia.