Grafika informacyjna.

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Skoczowie uruchomił specjalne konto bankowe, z którego wpłaty przeznaczone zostaną na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Skoczowie. Jest ono transparentne, przeznaczone tylko do tego zadania!

Tytuł wpłaty: DAROWIZNA – POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

NR KONTA: 97 8126 0007 0000 2381 2000 1940

Kod SWIFT: POLUPLPR

Dziękujemy Państwu za każdą wpłatę!

Content retrieved from: https://www.skoczow.pl/aktualnosc-1759-pomoc_ukrainie_z_s_z_l.html.