Zarząd Oddziału Skoczów
 
 
Prezes
Ferek Eugeniusz  536883040
 
I Zastępca Prezesa
Wiceprezes d /s Organizacji Lotów
Kawaler Krzysztof  503107469
 
Wiceprezes d /s Finansowych
Sojka Krzysztof   661969725
 
Wiceprezes d /s Gospodarczych
Kubaczka Józef  784785453
 
Sekretarz
Macura Grzegorz  693385283
 
 
Członkowie Zarządu
Duźniak Andrzej
Kawaler Jan
Borecki Leon
Stusek  Józef
 
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA DYSCYPLINARNA
 
Przewodniczący
Kocan Jan
 
Z-ca Kawik Kazimierz
 
Sekretarz
Kubies Tadeusz
 
Członkowie
Hanusek Leszek
Dziki Józef
 
 
 
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodnicząc
Brzuska Józef
 
Sekretarz
Gawlas Jarosław
 
Członkowie
Śliwka Marcin
Mika Florian
Radomski Jerzy